top of page

تیراندازی سپاه مرصاد ١٠ جوان افغان و ٣ شهروند بلوچ را در آتش سوزاند


به گزارش خبرنگار روژی کورد، بامداد امروز پنج‌شنبه ٨ مهر ماه در دو راهی گیدبست _ سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان به دلیل تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران شاخه مرصاد به دو خودرو، ١٣ نفر در آتش سوختند.

خبرها حاکی از آن است که نیروهای سپاه پاسداران در دوراهی گیدبست سراوان به دو ماشێن حامل ١٠ جوان افغان تیراندازی نموده که در نهایت موجب کشته شدن تعداد ١٣ نفر از این افراد گردید.

درجریان این تیراندازی که ٣ شهورند بلوچ نیز کشته شده‌اند، گفته می‌شود که نیروهای سپاه پاسداران بعد از شلیک و آتش گرفتن این دو خودرو بافاصله محل حادثه را ترک نموده‌اند.

اواخر تیر ماه امسال نیز دو شهروند بلوچ اهل سرباز در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه شاخه مرصاد در آتش ناشی از تصادف و واژگون شدن خودرو جان خود را از دست داده و در آتش سوختند.

در مدت ٣٧ سال گذشته هزاران شهروند عادی کورد و بلوچ به طور سیستماتیک و هدفمند توسط نیروهای نظامی رژیم ایران کشته شده‌اند، اما حتی برای یک بار هم عاملین قتل عام مردم کورد و بلوچ مورد بازخواست و محاکمه قرار نگرفته‌اند.

#جنایتدربلوچستان

Recent News

bottom of page