مصاحبه دکتر محمد حسن حسین بر با شبکه جهانی کلمه در تاریخ 1397/05/05

July 27, 2018

 

 

موضوع اصلی این برنامه معرفی کتاب جدید دکتر حسین بر با عنوان ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ می باشد که البته ایشان در طول این برنامه مسایل اساسی و مهم دیگری چون وضعیت کنونی جامعه بلوچ، تاثیرات تحولات پیش رو بر بلوچستان و موضوعات گوناگون دیگری را در رابطه با بلوچستان مطرح و بررسی میکنند. برای دسترسی به کتاب ایشان اینجا کلیک کنید.

 

 

Please reload

Recent News

Please reload

American Baluch Council © 2018

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council