مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی کلمه با دکتر محمد حسن حسین بر در مورد کتاب جنبش ملی بلوچ

July 28, 2018

 

مصاحبه اختصاصی شبکه جهانی کلمه با دکتر محمد حسن حسین بر به مناسبت انتشار کتاب پر سر و صدای ایشان ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ. این کتاب برای اولین بار بصورت علمی و تحقیقی از سیاست های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز حکومتهای مرکزی از جمله جمهوری اسلامی بر علیه ملت بلوچ و سایر اقوام ایرانی بصورت مستند و مدلل، پرده برداشته و برای روشنگری افکار مردم عزیز منتشر گردیده است.

 

Please reload

Recent News

Please reload

American Baluch Council © 2018

  • Facebook - American-baloch Council
  • Twitter - American-Baluch council
  • YouTube - American-Baluch Council