top of page

دیدگاه تحلیلی گروه رسانه‌ای «آراز نیوز» در خصوص موج جدید اعتراضات در ایران


موج جدید اعتراضات به وضعیت اسفبار اقتصادی در شهرهای عمدتاً فارس نشین ایران به راه افتاده و در حال گسترش است. برخی از شهرهای ایران شاهد تجمعات اعتراضی طبقه محروم جامعه می‌باشد.

آزربایجان ازجمله قربانیان سیاست تبعیض و آپارتاید نظام‌های مرکزگرای پهلوی و جمهوری اسلامی می‌باشد که زیرساخت‌های زیر بنایی‌اش درنتیجه سیاست‌های خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی به قهقرا برده شده است. استحاله فرهنگی، اقتصادی و صنعتی در آزربایجان چنان پیش رفته است که آمار بیکاری در شهرهای آزربایجان در بالاترین سطح قرار دارد و صنعت و کشاورزی آزربایجان به مرز ورشکستگی رسیده است.

سال‌هاست که ملت آزربایجان صدای اعتراض خود را در خیابان‌ها و تجمعات مختلف بلند کرده و فعالین حرکت ملی متحمل شدیدترین هزینه‌ها شده‌اند. تاریخ گواه این ادعاست که آزربایجان سینه خود را در مقابل ظالم سپر کرده و صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی در مقابل مرتجعین بلند و جان‌ها فدا کرده است و یقین می‌دانیم در مقابل ظلم، جهالت، فقر روا داشته شده به ملت تورک آزربایجان ساکت نخواهد نشست.

بی‌شک امروز نیز ملت تورک در آزربایجان جنوبی مترصد موقعیت مناسب می‌باشد تا در کف خیابان‌ها فریاد اعتراض خود را بر قاتلان فرهنگ و اقتصاد خود بلند کند تا قاتلان هستی آزربایجان پاسخگوی سفره خالی خانواده‌های تورک آزربایجان باشند.

اما گویا مرکزگرایان مجاهد خلق، سلطنت‌طلب و فاشیست‌هایی به‌مانند «آمدنیوز» که دیدگاه‌های نژادپرستانه آن‌ها گوی سبقت را از جمهوری اسلامی ربوده است بازمی‌خواهد آزربایجان را قربانی اندیشه‌های دیکتاتورگرایانه خود کنند و هرروز فراخوان‌های دروغین و رنگارنگی در فضای مجازی به نام «تبریز قهرمان» منتشر و هیجان سازی می‌کنند تا پتانسیل اعتراضی ملت آزربایجان را در محوریت «تهران» قرار دهند.

آزربایجان در اعتراضات سال ۸۸ موسوم به جنبش سبز با «سکوت سیاسی» صدای خود را به گوش همه رساند و آشکارا گفت که آزربایجان دیگر بازیچه مرکزگرایان فاشیست نیست. آزربایجان صدسال وفای به عهد روشنفکر فارس را آزموده است که یکی از آخرین نمونه‌های آن حوادث فجیع کوی دانشگاه تبریز بود که فاشیست‌های مرکز نشین حتی نخواستند خبر آن را منتشر کنند. همچنان که از کنار دستگیری‌های گسترده هفته‌های اخیر در آزربایجان بی‌صدا گذشتند و این‌ها فقط مشتی از خروارهاست.

امروز اراده ملت تورک، تکلیف خود را تعیین خواهد کرد و نه فراخوان‌های جعلی گروه‌های فارس محور که به دنبال گوشت قربانی برای خود هستند. بی‌شک ملت تورک با دعوت «حرکت ملی آزربایجان» و با فراخوان گروه‌های سیاسی آزربایجان در موقع مقتضی «به نام آزربایجان و برای آزربایجان» به پا خواهد خواست.

ملت آزربایجان با قیام علیه فقر، بیکاری و نژادپرستی تابوها را خواهد شکست اما نه به نفع گروه‌های فارس گرا و تهران محور، بلکه خیابان‌های آزربایجان شاهد شعارهای ملی و تورکی علیه استبداد و فقر و بی‌عدالتی و نژادپرستی خواهد بود.

اکنون شرایط حساسی را پشت سر می‌گذاریم. تبانی و توافقات پشت پرده نمی‌تواند ملت ما را از مسیر مبارزاتی حرکت ملی خارج کند و هر تجمع و اعتراض در آزربایجان تریبون آزاد خواهی ملت تورک خواهد بود.

گروه رسانه‌ای «آراز نیوز» پنج‌شنبه یازدهم مرداد نودوهفت

#آرازنیوز #موججدیداعتراضاتدرایران #AmericanBaluchCouncil #Iran

Recent News

bottom of page