top of page

سحرگاه روز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ رژیم تبهکار ضد بلوچ در ایران جان سه بلوچ مظلوم را گرفت و اعدام کرد

در جنایتکاری رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در بلوچستان حد و مرزی نیست. سحرگاه روز دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ همانطور که ملت بلوچ بیم از آن داشت، در پی یک عمل انتقامجویانه رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران دست به جنایت زد و سه زندانی مطلوم بلوچ که مدت ها در زندان زاهدان بودند را اعدام کرد. رژیم جمهوری اسلامی در پی کشته شدن ماموران سرکوبگرش در درگیری چند روز پیش با نیروهای مسلح بلوچ جیش العدل در نزدیکی سراوان چنان دچار وحشت است که همه قوانین انسانی را زیرپای گذاشت و این سه نفر مظلوم بلوچ را که هیچ نقشی در درگیری فوق نداشته اند، ظالمانه بشکل ضرب الاجل اعدام کرد.
این اولین باری نیست که رژیم دست به چنین جنایت بزرگی دست میزند، چرا که در سال ۱۳۹۲ که نیروهای سرکوبگرش متحمل تلفات شدید در درگیری با نیروهای بلوچ جیش العدل در بلوچستان شدند، شانزده نفر زندانی مظلوم بلوچ را در ظرف چند ساعت بعد از درگیری ظالمانه اعدام کرد.
بلوچستان راجی زرمبش اعدام ظالمانه این مظلومان بلوچ را که در زندان رژیم بودند بشدت محکوم میکند.
هویت این زندانیان «درمحمد شه‌بخش، ۲۱ ساله، اهل زاهدان، از بند ۵»، «اسماعیل شه‌بخش، معروف به بهشتی، ۲۳ ساله، از بند ۴» و «حیات الله نوتی زهی (آیت الله نیک‌زهی)، معروف به اکبر، ۲۴ ساله» توسط هرانا احراز شده است.
حال بیش از هر زمان وقت آن رسیده است تا دربرابر رژیم ایستاد و از حقوق خود با تمام توان دفاع کرد. از رهبر مذهبی بلوچستان، مولانا عبدالحمید باید خواست تا بگوید وی در توقف اعدام این سه مظلوم بلوچ چه اقداماتی را کرده است. مولانا عبدالحمید که همواره بیاری رژیم شتافته است( رجوع شود به مصاحبه اخیر مولانا عبدالحمید با دهباشی. وی اذعان داشت که هر کار و خدمتی را برای نظام انجام داده است) ، چه تضمیناتی را برای اجرای عدالت در بلوچستان از رژیم گرفته است. زمان مماشات با رژیم دیر وقت است که بپایان رسیده است و مولانا عبدالحمید لازم نیست تا مردم را بیش از این به خاموش بودن امر کند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز در چارچوب ایران مسایل بلوچستان حل شدنی نیستند و بیعدالتی پای برجا خواهد بود. بلوچستان راجی زرمبش بر این باور است که یگانه راه حل برای ملت مظلوم بلوچ برای دستیابی به حقوق مشروع اش، رسیدن به استقلال بلوچستان در یک سیستم دمکراتیک برپایه جدایی دین از دولت است.
آنگاه است که هم عدالت برقرار میشود و هم دین در زندگی شخصی مردم در بلوچستان جایگاه شایسته را پیدا میکند.
منبع: بلوچستانءِ راجی زرمبش

#اعدامزندانیاناهلسنتدرایران #اعدامجوانانبیگناهبلوچ

Recent News

bottom of page